Թարմացվել է` 22.12.2017 | 15:18
Նշանակալից մասնակիցներ
Բաժնետերեր Մասնակիցներ
Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի 28.32 %
Սուքիասյան Խաչատուր Ալբերտի 13.77 %
Սուքիասյան Ռոբերտ Ալբերտի 14.23%
Սուքիասյան Էդուարդ Ալբերտի 10.66%
ՎԶԵԲ (EBRD) 5.04 %

 

ՎԶԵԲ-ի գործունեությունը` www.ebrd.com
Բանկի գրանցված և ամբողջությամբ վճարված բաժնետիրական կապիտալի 66.98% (3,102,017.5 հազար ՀՀ դրամ) պատկանում է Սուքիասյաններին, որոնք հանդիսանում են Բանկի վերջնական վերահսկող:
Թարմացվել է` 22/12/2017 15:18