Թափուր աշխատատեղեր
Պլաստիկ քարտերի վարչության ստաժոր
Վերջնաժամկետ՝  29.12.2017թ.
Պլաստիկ Քարտերի Վարչության՝ Պոս տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժին
դիմել
Note
Մինչև` 29.12.2018 (ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեսթին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները
Մրցութային աշխատատեղ՝
Պլաստիկ Քարտերի Վարչության Պլաստիկ Քարտերի Վարչության Պոս տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժին  Պաշտոն`  POS տերմինալների սպասարկման մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն 
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ՝
Հմտություններ վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն թիմում աշխատելու հմտություն համագործակցելու և բանակցելու ունակություն նախաձեռնողականություն աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն   Տեխնիկական հմտություններ MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն   Լեզվի իմացություն Հայերեն-գերազանց Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
  Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց դիմում-հայտերն ուղարկել www.aeb.am կամ hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեներով:  Դիմում-հայտերն ուղարկելիս պարտադիր կցել լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
  Հետադարձ կապ` 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:
դիմել
  Վարկավորման վարչության խոշոր վարկերի տրամադրման բաժնի գլխավոր մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝  15.01.2018թ.
Վարկավորման վարչության խոշոր վարկերի տրամադրման բաժին
դիմել
Note
Մինչև` 15.01.2018թ. (ներառյալ): Կտեղեկացվեն միայն էլեկտրոնային թեսթին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները
Մրցութային աշխատատեղ՝
Վարկավորման վարչության խոշոր վարկերի տրամադրման բաժին  Պաշտոն`  Երևան քաղաքում, խոշոր վարկերի տրամադրման բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն 
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ
Աշխատանքային պարտականությունները
Վարկառուների կողմից ներկայացված վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, վարկառուների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ամբողջականության և հավաստիության նկատմամբ հսկողության իրականացում Վարկառուների վարկունակության գնահատում Վարկային հայտերի վերաբերյալ եզրակացությունների կազմում,  [header]Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ՝
  Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
  Հետադարձ կապ` 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:
դիմել
Թարմացվել է` 25/12/2017 12:14