Պայմաններ

 

Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 4,631,332.5  հազ. դրամ: Այն ներառում է 1,852,533 սովորական բաժնետոմս, յուրաքանչյուրը 2,500 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:

Բանկի թողարկված բաժնետոմսերի մասին.

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կատարել է բաժնետոմսերի 14թողարկում:

Բանկն ունի 3326 բաժնետեր

Բանկի բաժնետոմսերի գնանշման վերաբերյալ` NASDAQ OMX Armenia:

Բաժնետոմսերի ռեեստրը վարվում է Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից.

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա ԻԿԿ,
Գտնվելու վայրը. ք.Երեւան, Մ. Մկրտչյան 5,
Հեռ. +374 10 520-978, +374 10 566-446, +374 10 589-151,
Ֆաքս. +374 10 585-549:

 

Վճարված շահաբաժինների մասին.

Բանկը բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան արդյունքներով վճարել է հետեւյալ չափերի շահաբաժիններ.

1992թ - 175%,

1993թ - 200%,

1994թ - 500%,

1995թ.-2001թ շահույթը բաժնետերերի ժողովի որոշմամբ ուղղվել է բանկի զարգացմանը,

2002թ - 6%,

2003թ - 8%,

2004թ. - 10%,

2005թ. - 11%,

2006թ. - 12%,

2007թ. - 12%,

2008թ. - 10%,

2009թ. - 7%,

2010թ. - 9%,

2011թ. - 9%,

2012թ. - շահույթը բաժնետերերի ժողովի որոշմամբ ուղղվել է բանկի զարգացմանը,

2013թ. - շահույթը բաժնետերերի ժողովի որոշմամբ ուղղվել է բանկի զարգացմանը,

2014թ. - 7%,

2015թ. -14%

2016թ. - 8%: 

Բանկի շահաբաժինների վճարման քաղաքականությունը բխում է հետեւյալ մոտեցումից.

Առավելագույնս հաշվի առնելով բանկի բաժնետերերի պահանջները,
Ապահովել բանկի արդյունավետ զարգացումը,
Որը դարձյալ նպաստելու է բաժնետերերի շահերին:
 
Փաստաթղթեր
NoteԱզդագիր
PunctՊարտատոմսերի ազեդագրի լրացում
PunctՊարտատոմսերի ազեդագիր
PunctԱզդագիր
PunctԱզդագրի լրացում
PunctԱզդագրի լրացում
Ընդհանուր տեղեկատվություն
2017
LOREM IPSUM DOLOR MIT AMET
2016
2015
2014
2013
Թարմացվել է` 10/01/2018 10:47