Հաշվետվություններ դիմել
ԿցվաԾ ֆայլեր
Պահանջներ
2016
Տարեկան հաշվետվություն
2015
Տարեկան հաշվետվություն
2014
Տարեկան հաշվետվություն
2013
Տարեկան հաշվետվություն
2012
Տարեկան հաշվետվություն
Փաստաթղթեր
 
Note2016 թ. արաքին աուդիտորի կողմից հաստատված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ծանոթագրություններով և եզրակացությունը
Note2015 թ. արաքին աուդիտորի կողմից հաստատված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ծանոթագրություններով և եզրակացությունը
Note2014 թ. արաքին աուդիտորի կողմից հաստատված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ծանոթագրություններով և եզրակացությունը
Note2013 թ. արաքին աուդիտորի կողմից հաստատված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ծանոթագրություններով և եզրակացությունը
Note2012 թ. արաքին աուդիտորի կողմից հաստատված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ծանոթագրություններով և եզրակացությունը
   
Ընդհանուր տեղեկատվություն
  2017
Punct2017թ. Երրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով
Punct2017թ. Երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով
Punct2017թ. Առաջին եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով
2016
Punct2016թ. Երրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով
Punct2016թ. Երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով
Punct2016թ. Առաջին եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով
2015
Punct2015թ. Երրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով
Punct2015թ. Երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով
Punct2015թ. Առաջին եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով
2014
Punct2014թ. Երրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով
Punct2014թ. Երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով
Punct2014թ. Առաջին եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով
2013
Punct2013թ. Երրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով
Punct2013թ. Երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով
Punct2013թ. Առաջին եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով
 
Թարմացվել է` 22/12/2017 14:04